อุปกรณ์ไอทีและ

ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์

ดูเพิ่มเติมที่นี่

เช่าอุปกรณ์ไอที

ระยะสั้นและยาว

ดูเพิ่มเติมที่นี่

บริการเสริมด้านไอที

และติดตั้งงานระบบ

ดูเพิ่มเติมที่นี่

อุปกรณ์ไอทีและ

ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์

ดูเพิ่มเติมที่นี่

เช่าอุปกรณ์ไอที

ระยะสั้นและยาว

ดูเพิ่มเติมที่นี่

บริการเสริมด้านไอที

และติดตั้งงานระบบ

ดูเพิ่มเติมที่นี่

อุปกรณ์ไอทีและ

ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์

ดูเพิ่มเติมที่นี่

เช่าอุปกรณ์ไอที

ระยะสั้นและยาว

ดูเพิ่มเติมที่นี่

บริการเสริมด้านไอที

และติดตั้งงานระบบ

ดูเพิ่มเติมที่นี่

ขายอุปกรณ์ไอที

Addin.co.th เป็นเว็บภายใต้บริษัท แอด อิน บิซิเนส จำกัด เราจัดจำหน่ายพร้อมให้บริการสินค้าไอทีแบรนด์ชั้นนำมาตั้งแต่ปี 1993 เราเชื่อมั่นในการผลักดันกลุ่มลูกค้าองค์กร ภาคธุรกิจ โดยการเลือกสรรอุปกรณ์และบริการที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสมให้แก่ลูกค้าทุกท่าน โดยเริ่มต้นขายตั้งแต่ 1 ชิ้นเป็นต้นไป เรามีความตั้งใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนองค์กรของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้ Motto “Add Efficient IT into your Business”

ขายอุปกรณ์ไอที

Addin.co.th เป็นเว็บภายใต้บริษัท แอด อิน บิซิเนส จำกัด เราจัดจำหน่ายพร้อมให้บริการสินค้าไอทีแบรนด์ชั้นนำมาตั้งแต่ปี 1993 เราเชื่อมั่นในการผลักดันกลุ่มลูกค้าองค์กร ภาคธุรกิจ โดยการเลือกสรรอุปกรณ์และบริการที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสมให้แก่ลูกค้าทุกท่าน โดยเริ่มต้นขายตั้งแต่ 1 ชิ้นเป็นต้นไป เรามีความตั้งใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนองค์กรของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้ Motto “Add Efficient IT into your Business”

ขายอุปกรณ์ไอที

Addin.co.th เป็นเว็บภายใต้บริษัท แอด อิน บิซิเนส จำกัด เราจัดจำหน่ายพร้อมให้บริการสินค้าไอทีแบรนด์ชั้นนำมาตั้งแต่ปี 1993 เราเชื่อมั่นในการผลักดันกลุ่มลูกค้าองค์กร ภาคธุรกิจ โดยการเลือกสรรอุปกรณ์และบริการที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสมให้แก่ลูกค้าทุกท่าน โดยเริ่มต้นขายตั้งแต่ 1 ชิ้นเป็นต้นไป เรามีความตั้งใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนองค์กรของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้ Motto “Add Efficient IT into your Business”

สินค้าแนะนำ

Sale!
Original price was: 23,700 ฿.Current price is: 19,500 ฿.
Sale!
Original price was: 16,000 ฿.Current price is: 14,000 ฿.
Sale!
Original price was: 21,600 ฿.Current price is: 17,900 ฿.
Sale!
Original price was: 26,900 ฿.Current price is: 20,900 ฿.
Sale!
Original price was: 24,900 ฿.Current price is: 20,500 ฿.
Sale!
Original price was: 26,900 ฿.Current price is: 19,500 ฿.
Sale!
Original price was: 22,500 ฿.Current price is: 16,500 ฿.
Sale!
Original price was: 20,200 ฿.Current price is: 15,500 ฿.
Sale!
Original price was: 17,500 ฿.Current price is: 13,000 ฿.
Sale!
Original price was: 20,900 ฿.Current price is: 16,900 ฿.
Sale!
Original price was: 17,500 ฿.Current price is: 12,500 ฿.
Sale!
Original price was: 35,500 ฿.Current price is: 30,700 ฿.
Sale!
Original price was: 36,200 ฿.Current price is: 32,900 ฿.
Sale!
Original price was: 21,400 ฿.Current price is: 18,500 ฿.
Sale!
Original price was: 65,000 ฿.Current price is: 50,900 ฿.
Sale!
Original price was: 32,400 ฿.Current price is: 29,900 ฿.
Sale!
Original price was: 43,900 ฿.Current price is: 32,500 ฿.
Sale!
Original price was: 25,500 ฿.Current price is: 24,900 ฿.
Sale!
Original price was: 65,000 ฿.Current price is: 50,900 ฿.
Sale!
Original price was: 33,500 ฿.Current price is: 27,900 ฿.
Sale!
Original price was: 61,000 ฿.Current price is: 39,900 ฿.
Sale!
Original price was: 35,900 ฿.Current price is: 28,500 ฿.
Sale!
Original price was: 36,900 ฿.Current price is: 33,500 ฿.
Sale!
Original price was: 21,500 ฿.Current price is: 15,700 ฿.
Sale!
Original price was: 5,500 ฿.Current price is: 3,200 ฿.
Sale!
Original price was: 4,710 ฿.Current price is: 2,200 ฿.
Sale!
Original price was: 4,200 ฿.Current price is: 3,700 ฿.
Sale!
Original price was: 6,200 ฿.Current price is: 3,200 ฿.
Sale!
Original price was: 3,300 ฿.Current price is: 2,750 ฿.
Sale!
Original price was: 3,700 ฿.Current price is: 2,500 ฿.
Sale!
Original price was: 5,890 ฿.Current price is: 3,500 ฿.
Sale!
Original price was: 5,450 ฿.Current price is: 4,000 ฿.
Sale!
Original price was: 7,690 ฿.Current price is: 4,900 ฿.
Sale!
Original price was: 5,790 ฿.Current price is: 2,500 ฿.
Sale!
Original price was: 4,990 ฿.Current price is: 2,900 ฿.
Sale!
Original price was: 5,380 ฿.Current price is: 3,500 ฿.
Sale!
Original price was: 43,709 ฿.Current price is: 36,900 ฿.
Sale!
Original price was: 3,371 ฿.Current price is: 2,550 ฿.
Sale!
Original price was: 34,900 ฿.Current price is: 30,900 ฿.
Sale!
Original price was: 3,447 ฿.Current price is: 2,490 ฿.
Sale!
Original price was: 34,957 ฿.Current price is: 26,900 ฿.
Sale!
Original price was: 5,104 ฿.Current price is: 4,200 ฿.
Sale!
Original price was: 7,900 ฿.Current price is: 5,490 ฿.
Sale!
Original price was: 3,072 ฿.Current price is: 2,450 ฿.
Sale!
Original price was: 22,888 ฿.Current price is: 16,000 ฿.
Sale!
Original price was: 33,271 ฿.Current price is: 26,000 ฿.
Sale!
Original price was: 18,217 ฿.Current price is: 11,500 ฿.
Sale!
Original price was: 37,000 ฿.Current price is: 23,900 ฿.
Sale!
Original price was: 134,400 ฿.Current price is: 127,000 ฿.
Sale!
Original price was: 67,440 ฿.Current price is: 45,000 ฿.
Sale!
Original price was: 27,900 ฿.Current price is: 18,300 ฿.
Sale!
Original price was: 21,000 ฿.Current price is: 16,500 ฿.
Sale!
Original price was: 92,450 ฿.Current price is: 51,500 ฿.
Sale!
Original price was: 4,590 ฿.Current price is: 3,500 ฿.
Sale!
Original price was: 30,900 ฿.Current price is: 26,500 ฿.
Sale!
Original price was: 8,200 ฿.Current price is: 5,300 ฿.
Sale!
Original price was: 9,600 ฿.Current price is: 5,900 ฿.
Sale!
Original price was: 16,500 ฿.Current price is: 16,000 ฿.
Sale!
Original price was: 24,400 ฿.Current price is: 17,500 ฿.
Sale!
Original price was: 12,500 ฿.Current price is: 8,900 ฿.
Sale!
Original price was: 19,900 ฿.Current price is: 15,000 ฿.
Sale!
Original price was: 10,600 ฿.Current price is: 8,500 ฿.
Sale!
Original price was: 9,900 ฿.Current price is: 8,200 ฿.
Sale!
Original price was: 26,500 ฿.Current price is: 20,900 ฿.
Sale!
Original price was: 36,500 ฿.Current price is: 35,900 ฿.
Sale!
Original price was: 32,900 ฿.Current price is: 31,500 ฿.
Sale!
Original price was: 29,250 ฿.Current price is: 26,900 ฿.
Sale!
Original price was: 4,990 ฿.Current price is: 4,600 ฿.
Sale!
Original price was: 8,590 ฿.Current price is: 7,200 ฿.
Sale!
Original price was: 32,200 ฿.Current price is: 28,500 ฿.
กรุณาติดต่อเพื่อเช็ค Stock
กรุณาติดต่อเพื่อเช็ค Stock
กรุณาติดต่อเพื่อเช็ค Stock
กรุณาติดต่อเพื่อเช็ค Stock
Sale!
Original price was: 11,700 ฿.Current price is: 10,200 ฿.
Sale!
Original price was: 5,700 ฿.Current price is: 4,600 ฿.
Sale!
Original price was: 10,200 ฿.Current price is: 8,400 ฿.
Sale!
Original price was: 6,400 ฿.Current price is: 5,590 ฿.

พันธมิตรคู่ค้าของเรา

HP
Dell EMC
Lenovo
HPE
Acer
Asus
Surface
Apple
Samsung
Panasonic
Qnap
Synology
APC
Syndome
Leonics
Vertiv
Eaton
Ablerex
Epson
Canon
Brother
OKI
Fujitsu
Microsoft
Adobe
Autodesk
Kaspersky
McAfee
Sophos
Trend Micro
VMware
Veeam
Aruba
Cisco
TP-Link
D-Link
Zyxel
Rucklus
Fortinet
Paloalto
Watchguard
NetEvid

โปรโมชั่นล่าสุด

5.5 APC ขอแนะนำเครื่องสำรองไฟ ตัวท็อปสุดฮิตในใจ ลดสูงสุด 11%

โปรลดเด็ดประจำเดือน พฤษภาคม 2567 เครื่องสำรองไฟเอพีซี เอาฮิตฮอต ยอดนิยม ที่ครองใจผู้ใช้งานมาตลอด ลดราคาสูงสุด 11%

โปรซัมเมอร์ฮอต HPE PROLIANT SUPER HERO ขนเซิร์ฟเวอร์ตัวฮิต มาลดสุดฮอต พร้อมแถมการดูแลแบบจัดเต็ม!

โปรซัมเมอร์ฮอต HPE PROLIANT SUPER HERO ขนเซิร์ฟเวอร์ตัวฮิต มาลดสุดฮอต พร้อมแถมฟรี HPE Tech Care Essential 24x7 [...]

4.4 ลดกระหน่ำ Summer Sale เครื่องสำรองไฟ APC ลดร้อนแรงสูงสุด 19%

นี่มันหน้าร้อนหรือน่ารัก 4.4 นี้ APC มอบส่วนลดเครื่องสำรองไฟรุ่นฮิต ลดราคาสุดร้อนแรงถูกลงสูงสุดถึง 1,231 บาท

รับหน้าร้อนกับ 3 โปรสุดฮอตจาก HPE Aruba ลดสูงสุดถึง 70%

HPE x SIS x Add in ร่วมกันปล่อยโปรสุดฮอตเอาใจลูกค้าทุกท่านด้วยส่วนลดรายการ Switch สูงสุด 70% เริ่มต้นที่ 21,300.- พร้อมโปรอีกมากมายที่นี่

3.3 เครื่องสำรองไฟ APC Minimal Party ลดกระหน่ำ สูงสุด 2,000 บาท

มีนานี้ มีเครื่องสำรองไฟหรือยัง กับโปรโมชัน “3.3 APC Minimal Party” มอบส่วนลดให้เครื่องสำรองไฟรุ่นที่ร่วมรายการสูงสุด 2,000 บาท

HPE Package Promotion “VERGE I.O.Hyper Converge Infrastructure” สุดคุ้ม

โปรโมชันสุดคุ้มกับแพ็คเกจเริ่มต้น “VERGE I.O.Hyper Converge Infrastructure” ในราคา 1,150,000 บาท ฟรี! Remote Installation

APC มอบความรักให้เต็มใจ ด้วย Gift Voucher แบบจัดเต็ม VA ละบาท

โปรโมชัน APC มอบความรักให้เต็มใจ ด้วยบัตรของขขวัญแทนเงินสด VA ละ 1 บาท ตามขนาดเครื่องสำรองไฟที่ลูกค้าซื้อ มีสต๊อก พร้อมส่งทันที!

Easy E-Receipt 2567 ช้อปสินค้าไอที ที่ แอด อิน ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 50,000 บาท

โดยผู้รับสิทธิ์สามารถซื้อสินค้าและบริการด้านไอทีจาก แอด อิน บิซิเนส และนำใบกำกับภาษีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้

โปรโมชั่นล่าสุด

5.5 APC ขอแนะนำเครื่องสำรองไฟ ตัวท็อปสุดฮิตในใจ ลดสูงสุด 11%

โปรลดเด็ดประจำเดือน พฤษภาคม 2567 เครื่องสำรองไฟเอพีซี เอาฮิตฮอต ยอดนิยม ที่ครองใจผู้ใช้งานมาตลอด ลดราคาสูงสุด [...]

โปรซัมเมอร์ฮอต HPE PROLIANT SUPER HERO ขนเซิร์ฟเวอร์ตัวฮิต มาลดสุดฮอต พร้อมแถมการดูแลแบบจัดเต็ม!

โปรซัมเมอร์ฮอต HPE PROLIANT SUPER HERO ขนเซิร์ฟเวอร์ตัวฮิต มาลดสุดฮอต พร้อมแถมฟรี [...]

4.4 ลดกระหน่ำ Summer Sale เครื่องสำรองไฟ APC ลดร้อนแรงสูงสุด 19%

นี่มันหน้าร้อนหรือน่ารัก 4.4 นี้ APC มอบส่วนลดเครื่องสำรองไฟรุ่นฮิต ลดราคาสุดร้อนแรงถูกลงสูงสุดถึง 1,231 บาท

รับหน้าร้อนกับ 3 โปรสุดฮอตจาก HPE Aruba ลดสูงสุดถึง 70%

HPE x SIS x Add in ร่วมกันปล่อยโปรสุดฮอตเอาใจลูกค้าทุกท่านด้วยส่วนลดรายการ Switch [...]

3.3 เครื่องสำรองไฟ APC Minimal Party ลดกระหน่ำ สูงสุด 2,000 บาท

มีนานี้ มีเครื่องสำรองไฟหรือยัง กับโปรโมชัน “3.3 APC Minimal Party” มอบส่วนลดให้เครื่องสำรองไฟรุ่นที่ร่วมรายการสูงสุด [...]

HPE Package Promotion “VERGE I.O.Hyper Converge Infrastructure” สุดคุ้ม

โปรโมชันสุดคุ้มกับแพ็คเกจเริ่มต้น “VERGE I.O.Hyper Converge Infrastructure” ในราคา 1,150,000 บาท [...]

APC มอบความรักให้เต็มใจ ด้วย Gift Voucher แบบจัดเต็ม VA ละบาท

โปรโมชัน APC มอบความรักให้เต็มใจ ด้วยบัตรของขขวัญแทนเงินสด VA ละ 1 บาท [...]

Easy E-Receipt 2567 ช้อปสินค้าไอที ที่ แอด อิน ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 50,000 บาท

โดยผู้รับสิทธิ์สามารถซื้อสินค้าและบริการด้านไอทีจาก แอด อิน บิซิเนส และนำใบกำกับภาษีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้

โปรโมชั่นล่าสุด

5.5 APC ขอแนะนำเครื่องสำรองไฟ ตัวท็อปสุดฮิตในใจ ลดสูงสุด 11%

โปรลดเด็ดประจำเดือน พฤษภาคม 2567 เครื่องสำรองไฟเอพีซี เอาฮิตฮอต ยอดนิยม ที่ครองใจผู้ใช้งานมาตลอด ลดราคาสูงสุด 11%

โปรซัมเมอร์ฮอต HPE PROLIANT SUPER HERO ขนเซิร์ฟเวอร์ตัวฮิต มาลดสุดฮอต พร้อมแถมการดูแลแบบจัดเต็ม!

โปรซัมเมอร์ฮอต HPE PROLIANT SUPER HERO ขนเซิร์ฟเวอร์ตัวฮิต มาลดสุดฮอต พร้อมแถมฟรี HPE [...]

4.4 ลดกระหน่ำ Summer Sale เครื่องสำรองไฟ APC ลดร้อนแรงสูงสุด 19%

นี่มันหน้าร้อนหรือน่ารัก 4.4 นี้ APC มอบส่วนลดเครื่องสำรองไฟรุ่นฮิต ลดราคาสุดร้อนแรงถูกลงสูงสุดถึง 1,231 บาท

รับหน้าร้อนกับ 3 โปรสุดฮอตจาก HPE Aruba ลดสูงสุดถึง 70%

HPE x SIS x Add in ร่วมกันปล่อยโปรสุดฮอตเอาใจลูกค้าทุกท่านด้วยส่วนลดรายการ Switch สูงสุด [...]

3.3 เครื่องสำรองไฟ APC Minimal Party ลดกระหน่ำ สูงสุด 2,000 บาท

มีนานี้ มีเครื่องสำรองไฟหรือยัง กับโปรโมชัน “3.3 APC Minimal Party” มอบส่วนลดให้เครื่องสำรองไฟรุ่นที่ร่วมรายการสูงสุด 2,000 [...]

HPE Package Promotion “VERGE I.O.Hyper Converge Infrastructure” สุดคุ้ม

โปรโมชันสุดคุ้มกับแพ็คเกจเริ่มต้น “VERGE I.O.Hyper Converge Infrastructure” ในราคา 1,150,000 บาท ฟรี! [...]

APC มอบความรักให้เต็มใจ ด้วย Gift Voucher แบบจัดเต็ม VA ละบาท

โปรโมชัน APC มอบความรักให้เต็มใจ ด้วยบัตรของขขวัญแทนเงินสด VA ละ 1 บาท ตามขนาดเครื่องสำรองไฟที่ลูกค้าซื้อ [...]

Easy E-Receipt 2567 ช้อปสินค้าไอที ที่ แอด อิน ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 50,000 บาท

โดยผู้รับสิทธิ์สามารถซื้อสินค้าและบริการด้านไอทีจาก แอด อิน บิซิเนส และนำใบกำกับภาษีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้

สินค้าไอที ราคาเคลียร์

ขายอุปกรณ์ไอทีในราคา Clearance Sale มั่นใจได้ว่าถูกที่สุด มีของพร้อมส่งฟรี
รับประกันโดยแบรนด์ ขายโดยตัวแทนจำหน่ายโดยตรง

ดูสินค้าราคาเคลียร์

6 เหตุผล
ทำไมต้องเลือก แอด อิน บิซิเนส

สำหรับการซื้อในรูปแบบบริษัท เรามีบริการพิจารณาเครดิตการชำระเงิน เพื่อให้ท่านสะดวกต่อการสั่งซื้อ อย่างไรก็ตาม การพิจารณาเครดิตของลูกค้าแต่ล่ะราย ขึ้นอยู่กับการพิจารณาทางบัญชี โดยยึดจากข้อมูลงบการเงินของบริษัทเป็นหลัก ท่านสามารถติดต่อพนักงานขายของเรา เพื่อขอเอกสารยื่นขอเครดิต หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ทันที

เรามีบริการติดตั้ง ตามความต้องการของลูกค้า ท่านสามารถแจ้งความต้องการ (Requirement) เบื้องต้นมาที่พนักงานขายของเรา เราจะทำการเสนอราคาติดตั้งเป็นรายความต้องการไป เนื่องจากการติดตั้งบางอย่าง ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมเดิม รวมถึงสถานที่ในการติดตั้งเช่นกัน

สามารถขอเอกสารใบกำกับภาษีได้ โดยเราจะทำการจัดส่งใบกำกับภาษีและใบเสร็จรับเงินทุกครั้ง หลังท่านได้รับสินค้า และชำระค่าสินค้าเรียบร้อยแล้ว

สำหรับลูกค้าบุคคล ท่านสามารถโอนเงินเข้าบัญชีของทางบริษัทได้ หากท่านต้องการชำระด้วยบัตรเครดิต จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 3% จากยอดสั่งซื้อ สำหรับลูกค้าบริษัท ท่านสามารถจ่ายชำระเป็นเช็คเงินสดได้เช่นกัน กรณีมี เครดิตเทอม ท่านสามารถตกลงกับทางฝ่ายบัญชีของบริษัท เพื่อบันทึกวิธีชำระเงินที่ท่านถึงพอใจ

สินค้าบนเว็บของเรา มีพร้อมส่งเป็นบางส่วน เนื่องจากสินค้า IT มีการหมุนเวียนขายอย่างรวดเร็ว และมีโอกาสที่ลูกค้าหลายรายจะสั่งซื้อเป็น Lot ได้ ดังนั้น เพื่อความถูกต้อง ทางเราแนะนำให้ลูกค้าสอบถาม Stock จากพนักงานขายทุกครั้งก่อนสั่งซื้อ เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด และในกรณีที่ท่านต้องการสั่งซื้อ แต่ติด process บางอย่าง ท่านสามารถแจ้งทางพนักงานขายให้ล็อคสินค้าให้ท่านได้

เราบริการจัดส่งสินค้าฟรีทั่วกรุงเทพและปริมณฑล ท่านสามารถรับสินค้าเองได้ที่บริษัทของเราตามที่อยู่ 1469/10 ซอยพัฒนาการ 31/1, ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 (มีที่จอดรถ) สำหรับการจัดส่งต่างจังหวัด เรามีบริการส่งทั่วประเทศ ด้วยกลุ่มบริษัทจัดส่งพันธมิตรของเรา แต่จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ขึ้นอยู่กับขนาด, น้ำหนักสินค้า และพื้นที่ในการจัดส่ง ท่านสามารถสอบถามพนักงานขายของเรา เพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้ทันที

ของแท้

บทความของเรา

เว็บไซต์ของเรา นอกจากจัดทำขึ้นเพื่อลงสินค้าจำหน่ายอุปกรณ์ไอทีแล้ว เรายังมีการลงบทความที่น่าสนใจเพื่ออัพเดตข่าวสารเสมอ ไม่ว่าจะเป็น ความรู้ทางด้านไอที นวัตกรรมใหม่ๆของโลกดิจิตอล หรือ กิจกรรมต่างๆที่บริษัทเราจัดขึ้น

อ่านบทความของเรา
ของแท้

บทความของเรา

เว็บไซต์ของเรา นอกจากจัดทำขึ้นเพื่อลงสินค้าจำหน่ายแล้วเรายังมีการลงบทความที่น่าสนใจ เพื่ออัพเดตข่าวสารเสมอไม่ว่าจะเป็น ความรู้ทางด้านไอที นวัตกรรมใหม่ๆของโลกดิจิตอลหรือ กิจกรรมและงานรับรางวัลต่างๆที่บริษัทเราจัดขึ้นหรือได้รับเชิญ

อ่านบทความของเรา

รีวิวจากลูกค้า

เคลมเร็ว

ร้านนี้ดีมากเลยครับ ส่งเคลมเมื่อวันจันทร์ วันพฤหัสส่งของกลับมาได้รับแล้วครับ ทำงานเร็วมากๆเลยครับ บริการดีมากๆเลยครับ

Hirukki Zelphz / Facebook
แนะนำ

สุดยอดมากครับ โอนปุ๊บ รุ่งขึ้นของมาปั๊บ ส่งจาก กรุงเทพถึงเชียงใหม่ ร้านนี้พูดคุยง่าย คนขายคำไหนคำนั้นครับ อีกหนึ่งเสียงจากความประทับใจ

Phanlikhit Likhitkan / Facebook
ทั่วประเทศ

ใช้บริการที่ร้านนี้ บริการดีมากครับ ช่วยตามหาสินค้าให้ลูกค้า แถมยังช่วยขนของไปส่งที่บ้านด้วย จะใช้บริการอีกอย่างแน่นอนครับ Recommended!

Tony Chaiwong / Facebook
บริการหลังการขาย

บริการก่อนและหลังการขายคือดีมากครับ ละยังส่งของได้รวดเร็วอีกด้วยครับ

Ukit Wannaphahoon / Facebook

ได้รับสินค้ารวดเร็วมาก บริการก่อนการขายยอดเยี่ยม บริการหลังการขายก็เช่นกัน ขอบคุณครับ

Wave LightingStar / Facebook
warranty

บริการหลังการขายดีมากๆครับไม่ต้องตามเลย มีบริการส่ง ปณ. ให้ด้วย ดีครับ

Deesang Rat / Facebook

Nice staff and speedy service. Reasonable price.

Keith Kung / Google

พนักงานอัธยาศัยดีมาก เป็นกันเอง ของราคาถูกครับ

Thien Traitham / Google

บริษัทชั้นนำด้านไอที ราคาดี แนะนำค่ะ

Gyb V-Yah / Google