ADD IN STORY

ทำความรู้จักกับบริษัทของเรา

Business
Business

OUR STORY / เรื่องราวของเรา

บริษัท แอด อิน บิซิเนส จำกัด ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2536 ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท โดย คุณจันทรา สุธนะเสรีพร ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ โดยบริษัทฯ เป็นผู้แทนจำหน่ายคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง, ออกแบบระบบเน็ตเวิร์กและบริการ ปัจจุบัน เราสามารถจัดหาและดูแลอุปกรณ์อิเล็กทรอนิคได้ทุกประเภท อาทิเช่น คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ก เซิฟเวอร์ เครื่องสำรองไฟ อุปกรณ์ไร้สาย และอื่นๆอีกมากมาย โดยสามารถเข้าไปดูไลน์สินค้าเราทั้งหมดได้ที่หน้า Product

ทางบริษัทมีวัตถุประสงค์หลักที่จะทำให้สินค้าและบริการ ของบริษัทฯ มีส่วนช่วยให้การดำเนินการของลูกค้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยเน้นเรื่องของบริการและความซื่อสัตย์ที่มีต่อลูกค้าบริษัทฯตั้งอยู่ที่ 1469/10 ซอยพัฒนาการ 31/1 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 5 ล้านบาท เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2542 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ ลูกค้า นอกจากนี้ทาง
บริษัทฯ ยังได้เพิ่มจำนวนพนักงานในแต่ละแผนกเพื่อรองรับจำนวนลูกค้าที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะ อย่างยิ่งในส่วนงานบริการ ทางบริษัทฯ ได้เพิ่มจำนวน และจัดแบ่งออกเป็น 3 แผนก โดยประกอบด้วยแผนก Support, Service และ System เพื่อรองรับปัญหาที่แตกต่างกัน โดยมีช่างผู้ชำนาญการในการบริการ เพื่อ ให้บริการ ณ. สถานที่ตั้งของลูกค้า (On Site Service)

ด้วยนโยบายที่มุ่งมั่นในการออกแบบระบบ และบริการแก่ลูกค้าที่ดำเนินมาโดยตลอด ทางบริษัทฯขอยืนยัน เจตนารมณ์ในการพัฒนาธุรกิจที่ดำเนินการอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และสร้างความประทับใจแก่ลูกค้าตลอดไป ภายใน Slogan ที่ว่า “Optimized System and Service”

OUR POLICY / นโยบายของเรา

บริษัท แอด อิน บิซิเนส จำกัดมีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้านสารสนเทศแบบครบวงจรในทุกๆด้าน โดยทางองกรณ์มีแนว นโยบายหลักดังนี้

  • นำเสนออุปกรณ์และการบริการที่มีคุณภาพให้แก่ลูกค้าด้วยความ
  • ซื่อสัตย์ตรงไปตรงมา
  • ให้คำปรึกษาและนำเสนออุปกรณ์และบริการที่เหมาะสมแก่ลูกค้า เสมือนเป็นส่วนหนึ่งของลูกค้า
  • ให้บริการและคำปรึกษาแก่ลูกค้าโดยผู้ชำนาญการด้วยความรวดเร็วและตรงปัญหา
  • พัฒนาบุคลากรให้ทันต่อเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อการบริการที่มี ประสิทธิภาพต่อลูกค้า
Company
Company
Company
Company

BUSINESS PLAN / แนวทางธุรกิจของบริษัท

บริษัท แอด อิน บิซิเนส จำกัดยึดหลักในการดำเนินธุรกิจ โดยแบ่งกลุ่มลูกค้าออกเป็น 3 กลุ่มด้วยกันคือ

  1. ลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่ ทางบริษัทฯ เน้นในเรื่องของระบบการขน ส่งที่รวดเร็ว, ราคาที่ยุติธรรม และให้บริการในการ Claim สินค้า รวมทั้งให้บริการในการปรึกษาทางเทคนิค เนื่องจากเป็นกลุ่มลูกค้าซึ่งมีฝ่าย EDPซึ่งมีความสามารถในการดูแลระบบเป็นอย่างดี
  2. ลูกค้าองค์กรขนาดเล็กและกลาง ทางบริษัทเน้นในเรื่องของบริการ,การให้คำปรึกษาและการติดตั้งระบบดยเน้นถึงความเหมาะสมขอ งอุปกรณ์ที่ใช้ในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
  3. ลูกค้าPreventiveMaintenance(PM)ทางบริษัทฯจัดเตรียมช่างที่มีประสบการณ์ในการให้บริการตรวจสอบระบบของลูกค้า เป็นประจำทุกเดือน และให้บริการที่รวดเร็วในลำดับต้นๆ (1’st Priority Service) เสมือนหนึ่งพนักงานของบริษัทฯ เป็นพนักงานของลูกค้า

สำหรับลูกค้าที่สนใจใช้บริการหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่หน้า Contact 

หรือ

     ปลอดภัย  รวดเร็ว