Access Point คือ อะไร ทำหน้าที่ใด และมีวิธีในการเลือกซื้อยังไง

Access Point

ปัจจุบันในยุค 5G เพื่อนๆเคยสังเกตุกันหรือไม่ครับ ว่าอินเตอร์เน็ตนั้นมีปัจจัยเข้ามามีผลต่อการใช้ชีวิตของเรามากน้อยเพียงใด ซึ่งในที่นี้ อาจจะไม่ได้มองถึงในส่วนอุปกรณ์ที่สามารถใส่ SIM Internet ได้นะครับ เนื่องจากพวกนั้นสามารถรับสัญญาณ 4G และ 5G จากอุปกรณ์ของกลุ่มนั้นได้เอง แต่จะขอมองเข้าไปในส่วนอุปกรณ์ที่ต้องการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตแบบไร้สายเพื่อเข้ามาประมวลผลหรือเพื่อใช้งาน

ยกตัวอย่างเช่น ทีวี ที่คนหันมาใช้หรือดูสื่อทางออนไลน์มากขึ้นไม่ว่าจะเป็น YouTube , Netflix เป็นต้น หรือ Notebook ก็เป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์ที่ต้องการเชื่อมต่อ Wifi เพื่อที่จะสามารถใช้งานค้นหาข้อมูล

ทีนี้เคยทราบมั้ยครับว่าอุปกรณ์ตัวที่เราใช้ต่อไวไฟอยู่ทุกๆวันนี้มันคืออะไร วันนี้ผมจะมาแนะนำอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับกระจายสัญญาณ Wireless หรือที่เรียกกันว่า Access Point ให้ฟังครับ ว่ามัน คือ อะไรและมีหลักการเลือกใช้งานอย่างไร

เลือกซื้อ Access Point
Access Point

Access Point คือ อะไร

อุปกรณ์กระจายสัญญาณหรือ แอคเซสพอยต์ คืออุปกรณ์ที่รับสัญญาณอินเตอร์เน็ตมาจากอุปกรณ์ที่เรียกว่า Router หรือ Switch หรือแม้กระทั่งรับสัญญาณมาจากอุปกรณ์กระจายสัญญาณอีกตัวหนึ่งเพื่อทำการกระจายให้สัญญาณต่างๆสามารถเชื่อมต่อแบบไร้สายได้ไกลมากขึ้นก็มี ทีนี้การเลือกใช้งาน แอคเซสพอยต์ แต่ละรุ่น มีปัจจัยอะไรมาเป็นตัวตัดสินใจในการเลือกรุ่นบ้าง วันนี้ผมจะขอจำแนกให้ดูเป็นข้อๆนะครับ

เทคโนโลยี

แอคเซสพอยต์

Technology ของอุปกรณ์ที่ต้องการเข้ามาเชื่อมต่อกับ Access point ก็สำคัญ

เพื่อนๆอาจจะไม่ทราบกันว่ามาตรฐานการกำหนดขึ้นเพื่อเป็นมาตรฐานการทำงานของระบบไร้สาย นั้นเรียกว่า IEEE 802.11 ซึ่งเป็นมาตรฐานที่กำหนดขึ้นมาโดยสถาบันวิชาชีพวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โดยมาตรฐานตัวนี้จะมีอยู่ใน Specification ของทั้งอุปกรณ์ต้นทาง และอุปกรณ์ปลายทางทุกๆชนิด ที่เข้ามาเชื่อมต่อซึ่งกันและกัน

ทั้งนี้ IEEE 802.11 มีหลายมาตรฐานด้วยกัน ไล่ไปตั้งแต่ 802.11,a,b,g,n,ac,ax ซึ่งแต่ละมาตรฐานก็จะมีข้อกำหนดในส่วน Data Rate วิ่งเข้าออก หรือเสารับเสาส่งสัญญาณ ตามมาตรฐานแต่ละแบบกันไป โดยสามารถเรียงลำดับจากรุ่นที่มาตรฐานต่ำสุดจนถึงสูงสุดได้ดังนี้

  • 802.11 – มาตรฐานการทำงานดั้งเดิมที่สุด ถูกคิดค้นขึ้นเมื่อปี 1997 รองรับ bandwidth ได้มากที่สุด 2 Mbps
  • 802.11b – ถูกพัฒนาขึ้นมาในปี 1999 รองรับ bandwidth ได้มากที่่สุด 11 Mbps
  • 802.11a – คิดค้นขึ้นพร้อมกับ 802.11b รองรับ bandwidth ได้มากที่สุด 54 Mbps แต่อุปกรณ์ที่รองรับมีราคาที่สูงกว่า
  • 802.11g – ถูกคิดค้นขึ้นในปี 2003
  • 802.11n – พัฒนาขึ้นมาจาก 802.11g รองรับสัญญาณจำนวนมาก support สูงสุดถึง 300 Mbps bandwidth
  • 802.11ac – รองรับ bandwidth สูงสุด 1300 Mbps เป็นที่นิยมในยุคปัจจุบัน
  • 802.11ax – มาตรฐานล่าสุดที่ถูกคิดค้นขึ้น เรียกอีกอย่างว่า Wi-Fi 6

ทีนี้ มันมีผลต่อการเลือกซื้ออุปกรณ์แอคเซสพอยต์ของเราได้อย่างไร?
อยากจะบอกว่ามีผลมากเนื่องจากถ้าเพื่อนๆ มีปัญหาเรื่องสัญญาณไวไฟแล้วเลือกเปลี่ยนอุปกรณ์ Access point ก่อนโดยที่ยังไม่ได้เช็คในส่วนอุปกรณ์เชื่อมต่อว่าเป็นมาตรฐานอะไร ถึงแม้จะเปลี่ยนเป็นรุ่นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด (802.11ax) แต่อุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่อของเราเป็นรุ่นเก่าเลยที่รองรับได้แต่มาตรฐาน 802.11n ก็จะไม่ได้สามารถทำให้การใช้งานของเราดีขึ้นมาครับ

คลิปเปิดตัว Wi-Fi 6 โดย Aruba

ตำแหน่งการติดตั้ง

ตำแหน่งติดตั้ง ของอุปกรณ์ก็เป็นอีกหนึ่งเป็นใจในการเลือกรุ่น แอคเซสพอยต์ เนื่องจากแต่ละรุ่นจะมีการ Design ลักษณะเสาของอุปกรณ์ และวัสดุความเหมาะสมของการใช้งานไม่เหมือนกัน จะขอยกตัวอย่าง Environment ต่างๆที่เหมาะสมกับการติดตั้งอุปกรณ์ Accesspoint ของแต่ละประเภทให้ดูเบื้องต้นนะครับ

pantip

ติดตั้งบนฝ้าภายในอาคาร (เสาภายใน)

หากต้องการติดตั้งภายในโซนออฟฟิศต้องการความสวยงามและบริเวณที่ติดตั้งเป็นที่โล่งสามารถติดบนฝ้าได้ ก็จะแนะนำเป็นเลือกอุปกรณ์ที่มีเสาอยู่ภายในอุปกรณ์ลักษณะการกระจายเป็นแบบ Omnidirectional ที่กระจายเป็นแนวราบ หรือแบบโดนัทนั่นเอง ตัวอย่างโมเดลที่แนะนำ AP-303

> ดูโมเดลอื่นๆ เพิ่มเติม

tp-link

ติดตั้งบนฝ้าภายในอาคาร (เสาภายนอก)

หากต้องการติดตั้งภายในโซนออฟฟิศ แต่ต้องการกำหนดทิศทางของสัญญาณเพื่อให้ได้ความมั่นใจว่าจุดนั้นจะได้สัญญาณที่ดี ก็จะแนะนำเป็นอุปกรณ์ที่เสาอยู่ภายนอก และเลือกซื้อ Option เสาที่เป็นลักษณะ Directional ที่สามารถกำหนดทิศทางการกระจายของสัญญาณได้ ตัวอย่างโมเดลที่แนะนำ AP-324

> ดูโมเดลอื่นๆ เพิ่มเติม

aruba

ติดตั้งในอาคารบนโต๊ะ

หากต้องการติดตั้งในอาคารแต่ฝ้าไม่ได้ออกแบบมาให้เดินสายแลน หรือ ติดอุปกรณ์ Access point ได้ แนะนำให้เลือกโมเดลที่ออกแบบให้ติดตั้งบนโต๊ะได้ ข้อเสียของชนิดตั้งโต๊ะคือไม่สามารถกระจายสัญญาณได้ดีเท่าติดตั้งบนฝ้า ตัวอย่างโมเดลที่แนะนำ AP-303H

> ดูโมเดลอื่นๆ เพิ่มเติม

router

ติดตั้งภายนอกอาคาร

หากต้องการติดตั้งภายนอกอาคาร Outdoor หรืออยู่ภายในโรงงานที่อุปกรณ์มีโอกาสที่จะโดนฝน, อุณหภูมิ, ความชื้น, ฝุ่น หรือปัจจัยอื่นๆ อุปกรณ์ที่แนะนำก็จะเป็นโมเดลที่รองรับการติดตั้งภายนอกอาคาร ตัวอย่างเช่น AP-367

> ดูโมเดลอื่นๆ เพิ่มเติม

ความหนาแน่นและระยะทาง

ความหนาแน่นของการใช้งาน ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่เรานำมาใช้ในการเลือกรุ่นอุปกรณ์ เนื่องจากในอุปกรณ์ แอคเซสพอยต์ ของเรานั้นจะมีเสารับและเสาส่งสัญญาณอยู่ หากเราเลือกรุ่นที่มีจำนวนเสาน้อยๆ แต่จำนวนคนในพื้นที่เข้ามาใช้งานมากเกินไปก็จะไม่สามารถรองรับการใช้งานที่เพียงพอได้

สำหรับในอุปกรณ์ แอคเซสพอยต์ ไม่ว่าจะเป็นโมเดลไหน การกระจายสัญญาณจะอยู่ในระยะหรือ Range ที่ใกล้เคียงกัน ดังนั้นการ Design หรือการวาง Floorplan เป็นปัจจัยสำคัญมากโดยหากต้องการให้มีการเชื่อมสัญญาณที่ดี ก็จะแนะนำให้ Design ตำแหน่งอุปกรณ์กระจายสัญญาณให้มีส่วนสัญญาณที่เหลื่อมล้ำกัน

wireless

รูปแบบการ Management

outdoor

รูปแบบการ Management อาจจะเป็นส่วนเพิ่มเติมหลังจากเลือกซื้ออุปกรณ์แล้ว อุปกรณ์ส่วนใหญ่จะเป็นอยู่ในรูปแบบ Web Management แต่จริงๆแล้วในบาง Model ยังสามารถรองรับ Mobile Application และ Cloud Management ได้อีกด้วย ทั้งนี้หากเราเลือกรุ่นที่ถูกต้องก็จะเป็นการลดความยุ่งยากในการจัดการอุปกรณ์ของตัวเราเองได้ครับ

> ตัวอย่าง Omada Software Controller โดย TP-Link

สุดท้ายนี้เรื่องความเร็วและแรงของสัญญาณอินเตอร์เน็ตก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัว แอคเซสพอยต์ อย่างเดียว ยังมีปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามมาอีกเช่น สายแลนที่เดินจากอุปกรณ์สวิตซ์มา หรือแม้กระทั่งความเร็วของ Port สวิตซ์ที่เราเชื่อมต่อ ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องตรวจสอบรายละเอียดอุปกรณ์ทุกอย่างให้ดีก่อนเลือกตัดสินใจซื้ออุปกรณ์ครับ หากสนใจต้องการติดอุปกรณ์หรือยังไม่แน่ใจยังไง สามารถส่งข้อมูลมาสอบถามกับทาง แอด อิน ได้ซึ่งทางเรามีบริการให้คำปรึกษาพร้อมออกแบบให้กับทางลูกค้าโดยไม่ได้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมครับ

Add In Business

จำหน่าย
Access Point
ราคาถูก

ภายใต้บริษัท แอด อิน บิซิเนส จำกัด ตัวแทนจำหน่าย
ได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากแบรนด์ชั้นนำ

สนใจสั่งซื้อหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่หน้า Contact

หรือ

     ปลอดภัย  mail

สรุป

หวังว่าบทความนี้ จะช่วยให้ท่านผู้อ่านเข้าใจมากขึ้นว่า Access Point คือ อะไร หากท่านผู้อ่านมีความสนใจเพิ่มเติมในการสั่งซื้อสินค้า สอบถามข้อมูล หรือขอใบเสนอราคา ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอุปกรณ์ใดๆก็ตาม สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่

Facebook Inbox : https://goo.gl/9wo8oL
Hotline : 063-819-7299
Call : 02-713-2261
[email protected] : @addinonline
Email : [email protected]

ผู้เขียน