UPS แบบ True Online vs Line-interactive vs Standby (Offline) ทั้ง 3 ชนิดต่างกันยังไง มีข้อดีข้อเสียอย่างไร

ups true online

เครื่องสำรองไฟ หรือ UPS (Uninterruptible Power Supply) นั้น คืออุปกรณ์ชนิดหนึ่ง ที่ทำหน้าที่จ่ายพลังงานไฟฉุกเฉินให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่พ่วงด้วย เมื่อเกิดปัญหาขัดข้องทางไฟฟ้า หรือไฟดับ เพื่อช่วยให้อุปกรณ์ได้รับพลังงานไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง ไม่ขัดข้อง โดยปัจจุบันสามารถแบ่งประเภทของยูพีเอสได้ทั้งหมด 3 แบบตาม Topologies ได้แก่ True Online (Double Conversion), Line-Interactive และ Standby (Offline)

> อ่านบทความ UPS คืออะไร
> เลือกซื้อ UPS ราคาถูก จัดส่งฟรี

บทความนี้ Add In Business จะมาอธิบายและวิเคราะห์รูปแบบของ UPS ทั้ง 3 ชนิดนี้ ว่ามันคืออะไร แต่ละตัวมีวิธีการทำงานเบื้องต้น, ฟังก์ชั่น, ข้อดีข้อเสีย และแอพพลิเคชั่น แบบไหนอย่างไรบ้าง

วิธีการทำงาน UPS True Online vs Line-Interactive vs Offline

เบื้องต้นนี้เรามาเรียนรู้กันตั้งแต่พื้นฐานก่อน ว่าเครื่องสำรองไฟทั้ง 3 Topologies นั้น มีวิธีการทำงานอย่างไรบ้าง

Standby (Offline) UPS – ปกป้องแบบระดับพื้นฐาน

Offline หรือเรียกอีกอย่างได้ว่า Standby UPS เป็นเครื่องสำรองไฟชนิดเริ่มต้นที่มีราคาถูกที่สุดในทุกประเภท โดยในระบบของตัวอุปกรณ์นั้น จะจ่ายไฟให้โหลดโดยตรงผ่าน Input Power โดยที่ตัวเครื่องจะดึงพลังงานสำรองในส่วน Backup Power มาใช้เมื่อเกิดเหตุไฟดับเท่านั้น

ทำหน้าที่อะไร

หลักการทำงานแบบ Offline

อธิบายให้เข้าใจง่ายๆ คือ ในสภาวะไฟฟ้าปกติ ตัวอุปกรณ์ไฟฟ้าจะยังคงได้รับพลังงานไฟโดยตรงจากแหล่งจ่ายไฟธรรมชาติ ในขณะที่วงจรภายในเครื่อง UPS ทั้งหมดจะอยู่ในสถานะ Offline อย่างไรก็ตาม ตัว UPS ก็จะถูกเสียบพ่วงกับแหล่งจ่ายไฟธรรมชาติเช่นกัน เพื่อคอยชาร์จให้ Battery เต็มเสมอ เมื่อเกิดเหตุไฟดับ ยูพีเอสจะทำการจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าทันทีโดยการเชื่อม Inverter Output เข้าสู่ Critical Load

Line-interactive UPS – ปกป้องแบบระดับกลาง

Line-interactive UPS เป็นเครื่องสำรองไฟที่ระดับสูงขึ้นมากว่าแบบ Offline 1 ขั้น โดยจะมีเพิ่ม Inverter เข้าไปในระบบการเดินไฟฟ้า และทำการเปลี่ยนเส้นทางการเดินไฟจาก Battery เข้าสู่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ต่อพ่วงด้วยเมื่อไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายธรรมชาติขัดข้อง

topology

หลักการทำงานแบบ Line-interactive

รูปแบบนี้มีการออกแบบมาอย่างชาญฉลาด คือตัว Inverter นั้น จะเชื่อมต่อกับ Output ของ UPS ตลอดเวลา ในสถานการณ์ไฟฟ้าปกติ ตัว Inverter ของ UPS จะปรับเส้นทางเดินไฟให้จ่ายไปยังแบตเตอรี่ของเครื่องสำรองไฟเพื่อทำการชาร์จ เมื่อไฟดับ ตัว Transfer Switch จะเริ่มทำงาน และพลังงานจะถูกส่งออกจาก Battery เข้าสู่อุปกรณ์ไฟฟ้าโดย Output ของ UPS นั่นเอง รูปแบบการดีไซน์แบบ Line-interactive นี้ ช่วยในการ Filtering และลดระยะเวลาดีเลย์ขณะเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟ เพราะตัว Inverter จะทำงานและเชื่อมต่อกับ Output ตลอดเวลา

True Online UPS – ปกป้องแบบครบวงจร

UPS แบบ True Online หรือเรียกอีกอย่างได้ว่าแบบ Double Conversion ใช้วิธีรับพลังงานผ่าน AC Input และแปลงเป็น DC เพื่อส่งต่อผ่าน Battery จากนั้นจึง Invert กลับเป็น AC อีกรอบเพื่อส่งต่อให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ต่อพ่วงด้วยเป็นขั้นตอนสุดท้าย

คืออะไร

หลักการทำงานแบบ True Online

ในเครื่องสำรองไฟแบบ True Online (Double Conversion) ตัว Input AC จะทำหน้าที่รับไฟจากแหล่งจ่ายธรรมชาติเพื่อชาร์จแบตเตอรี่ และส่งต่อไปยัง Output Inverter อีกที ทำให้เมื่อเกิดปัญหาไฟดับ ไฟตก หรือไฟกระชาก จะไม่ส่งผลกระทบต่อไฟที่กำลังจ่ายให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้า เพราะเมื่อเกิดเหตุขัดข้องขึ้น ทำให้ตัว Rectifier ไม่ได้รับไฟฟ้า Battery ของ UPS จะยังคงทำหน้าที่จ่ายไฟให้อุปกรณ์เหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลง ทำให้ไม่เกิดระยะเวลาดีเลย์ เมื่อไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟกลับมาใช้งานได้อีกครั้ง ตัว Rectifier ก็จะกลับมารับพลังงานใหม่ เพื่อนำจ่ายเข้าสู่ Battery เพื่อชาร์จ ซึ่งระยะเวลาการชาร์จไฟอาจจะมีการตั้งค่าจำกัดไว้เพื่อป้องกันไม่ให้ตัว Rectifier และ Battery ทำงานหนักเกินไป

ฟังก์ชั่นและฟีเจอร์

จากที่กล่าวไปข้างต้นเรื่องประเภทของ UPS ทั้งหมด 3 รูปแบบ จะเห็นได้ว่าทุก Topology ต่างถูกออกแบบมาเพื่อปกป้อง Hardware และอุปกรณ์ไฟฟ้า จากอันตรายที่เกิดขึ้นจากเหตุขัดข้องทางไฟฟ้านั่นเอง อย่างไรก็ตาม แต่ละแบบก็จะมีฟังก์ชั่นและความสามารถบางส่วนที่แตกต่างกัน โดยผมจะยกตัวอย่างฟีเจอร์ที่น่าสนใจมาให้ได้อ่านกัน ว่าแต่ละแบบทำหน้าที่อะไรได้บ้าง เหมือนหรือต่างกันยังไง ดังนี้

Surge และ Noise Protection

Surge Protection คือการป้องกันไฟกระชากนั่นเอง โดย UPS ทั้งสามระบบจะมาพร้อมกับฟีเจอร์ Surge Suppression และ Line Noise Filtering เพื่อป้องกันอุปกรณ์ต่อพ่วงจากความเสียหายที่เกิดขึ้นโดย ฟ้าผ่า, ไฟกระชาก และปัญหาสัญญาณแม่เหล็กรบกวน (EMI/RFI) อย่างไรก็ตาม จะมีเฉพาะ UPS แบบ True Online เท่านั้นที่มีระบบป้องกันสัญญาณรบกวนจาก AC Line ± 2-3% เท่านั้น

ประเภท

ระยะเวลาดีเลย์

ในช่วงที่เกิดเหตุไฟดับ UPS จะมีเวลา Delay นั่นคือเวลาที่อุปกรณ์ไฟฟ้าจะไม่มีไฟจ่ายชั่วขณะ ก่อนตัว UPS จะทำการจ่ายไฟสำรองให้ เรียกว่า Transfer Time โดยระบบแบบ Offline หรือ Standby จะมีช่วง Transfer Time อยู่ที่ 2 – 10 มิลลิวินาที ในขณะที่แบบ Line-interactive จะมีช่วง Transfer Time อยู่ที่ 2 – 4 มิลลิวินาที ซึ่งถือว่าน้อยมากๆ เพียงพอที่จะให้อุปกรณ์ไฟฟ้าส่วนใหญ่ทำงานต่อไปได้ อย่างไรก็ตาม ก็ยังมีอุปกรณ์หลายชนิดที่มีความ Sensitive และมีความสำคัญมากๆ อาจจะต้องการไฟหล่อเลี้ยงให้ทำงานตลอดเวลาโดยไม่มีแม้แต่เสี้ยววินาทีที่ไฟตกหรือขาดหายไป อาทิเช่น เซิร์ฟเวอร์คอมพิวเตอร์ เป็นต้น

วิธีแก้ปัญหาเหล่านี้ สามารถทำได้ด้วยการเลือกซื้อ True Online UPS เพราะเครื่องสำรองไฟประเภทนี้จะไม่มี Transfer Time เกิดขึ้นแม้แต่นิดเดียว เพราะตัว Inverter ได้ทำการส่งไฟให้กับอุปกรณ์ต่อพ่วงตลอดเวลาอยู่แล้ว

Voltage Regulation

Voltage Regulation หรือการควบคุมแรงดันไฟฟ้า เป็นค่าที่สำคัญมากโดยเฉพาะในกรณีเกิดเหตุแรงดันไฟฟ้าต่ำ โดยระบบของ UPS แบบ Line-interactive จะมีฟีเจอร์ Automatic Voltage Regulation (AVR) ในการปรับแรงดันไฟฟ้าให้กลับสู่ภาวะปกติโดยไม่ต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่ เมื่อแรงดันไฟมีค่าต่ำหรือสูงกว่าปกติ UPS ประเภทนี้จะตรวจจับความผิดปกติได้ และใช้ตัว Transformer ในการปรับค่าแรงดันให้กลับสู่สภาวะมาตรฐานได้อย่างราบรื่น

กินไฟ

สำหรับ UPS แบบ True Online หรือ Double Conversion นั้น จะมีวิธีในการควบคุมแรงดันไฟที่แม่นยำและมีประสิทธิภาพมากกว่า เพราะตัวอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ต่อพ่วงด้วยนั้น จะถูกแยกจากตัวไฟฟ้าที่เข้าสู่ AC Input ของ Rectifier ไม่ได้เชื่อมกัน ทำให้ปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็น ไฟดับ, ไฟตก, ไฟกระชาก, ไฟกระตุก, แรงดันสูงต่ำ หรือคลื่นความถี่เปลี่ยนแปลง ไม่กระทบต่อตัวอุปกรณ์แม้แต่นิดเดียว

ในสภาวะไฟฟ้าปกติ UPS แบบ Line-interactive จะมีการควบคุมค่าความดันไฟฟ้า Output มาตรฐานอยู่ที่ ภายใน ± 8-15% จากค่าปกติ (เช่น 120, 208, 230 หรือ 240V) ในขณะที่แบบทรูออนไลน์ จะควบคุมค่าความดันไฟฟ้าได้อยู่ที่ไม่เกิน ± 2-3% เท่านั้น

ขาย
เครื่องสำรองไฟราคาถูก

โดยตัวแทนจำหน่ายโดยตรง

APC

APC UPS

เลือกซื้อ
เครื่องสำรองไฟ

Syndome UPS

เลือกซื้อ
UPS

Liebert UPS

เลือกซื้อ

ในชีวิตประจำวัน เราจะสามารถพบปัญหาขัดข้องทางไฟฟ้าได้ตลอดเวลาทุกวัน โดยเฉพาะในประเทศไทยที่มีการเดินสายบนดินเป็นเสาไฟฟ้า จะพบว่ามีปัญหาไฟดับ ไฟตก ไฟกระชาก และอื่นๆ มากมาย ค่อนข้างบ่อยครั้ง ทั้งนี้ผมขอสรุปเป็นตารางด้านล่างให้ดูกันอย่างง่ายๆ ว่า UPS แต่ละ Typology สามารถป้องกันอุบัติเหตุทางไฟฟ้าแบบใดได้บ้าง

  Standby (Offline) Line-interactive True Online
ไฟดับ ✔️ ✔️ ✔️
ไฟตก ✔️ ✔️ ✔️
ไฟกระชาก ✔️ ✔️ ✔️
แรงดันไฟตก ✔️ ✔️
แรงดันไฟเกิน ✔️ ✔️
สัญญาณรบกวน ✔️
ความถี่ไฟเปลี่ยน ✔️
การสวิตชิ่ง ✔️
กระแสไฟเพี้ยน ✔️

ข้อดีและข้อเสียของแต่ละรุ่น

เรามาดูกันว่าเมื่อเปรียบเทียบกันแล้ว ประเภทของ UPS แต่ละ Topology นั้นมีข้อได้เปรียบ และข้อเสียเปรียบต่างกันอย่างไรบ้าง เพื่อช่วยให้ง่ายต่อการตัดสินค้าเลือกซื้อเครื่องสำรองไฟซักตัวไปใช้งานกัน

standby

Offline UPS

ข้อดี

 • ใช้งานได้ยาวนาน ไม่พังง่ายเพราะตัว Charger ไม่ได้ทำงานตลอดเวลา
 • ใช้งานและตั้งค่าง่าย เรียกได้ว่า User-Friendly ที่สุด
 • ราคาถูกที่สุดในบรรดาทุกรุ่น

ข้อจำกัด

 • แบตจะสำรองไฟเฉพาะเมื่อแหล่งจ่ายไฟปกติไม่ทำงานเท่านั้น ไม่ป้องกันความเสียหายจากความผิดปกติของแหล่งจ่ายไฟด้านอื่นๆ
 • เมื่อเกิดความผิดปกติกับวงจรไฟ ในส่วนของความดัน และความถี่ อาจยังคงส่งผลให้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ต่อพ่วงเสียหาย หรือกระทบต่อข้อมูลที่เก็บไว้ใน Equipment นั้นๆ
 • เมื่อเกิดเหตุไฟดับ จะมีช่วงเวลาดีเลย์หรือ Transfer Time ก่อนจะทำการจ่ายไฟสำรอง ทำให้อุปกรณ์ที่ต่อพ่วงเกิดความขาดช่วงและไม่มีไฟฟ้าหล่อเลี้ยงในชั่วขณะหนึ่ง อาจส่งผลให้เกิดอันตรายได้ถ้า Product นั้นๆ มีความ Sensitive สูง

Line-interactive UPS

ข้อดี

 • มีความเสถียร และประสิทธิภาพในระดับ Commercial ที่ยอมรับได้
 • มีระบบปรับความดันที่ใช้งานได้ผล
 • กินพลังงานไฟน้อย ประหยัด
 • ชิ้นส่วนภายในมีจำนวนน้อย ง่ายต่อการซ่อมแซม
 • มีความทนทาน สามารถทำงานได้ในอุณหภูมิที่หลากหลาย

ข้อจำกัด

 • ไม่สามารถมีค่า VA สูงกว่า 5K ได้
 • ไม่ได้ปกป้องครอบคลุมทุกความผิดปกติไฟฟ้าทุกรูปแบบเหมือนแบบ Double Conversion
 • ไม่มีฟีเจอร์ในการปรับและควบคุมค่าความถี่
 • ในการใช้งานบริเวณพื้นที่ที่มีค่าความดันไฟผันผวนสูง จะทำให้ต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่บ่อย พังง่าย
ups line-interactive
ups offline

True Online UPS

ข้อดี

 • ควบคุมความดันไฟฟ้าได้ดีกว่ารุ่นอื่นๆ
 • ไม่มีระยะเวลาดีเลย์หรือ Transfer Time ทำให้ไม่มีช่องว่างขาดช่วง
 • ป้องกันปัญหาจากความผันผวนของความดันไฟ ทำให้คุมความดันให้เสถียรและมีคุณภาพ
 • คุณภาพของความดัน Load ไม่ถูกรบกวนหรือบิดเบือน
 • เป็นแหล่งสำรองไฟที่เรียกได้ว่าเป็นแบบอุดมคติ ป้องกันความผิดปกติของระบบไฟฟ้าทุกรูปแบบได้อย่างสมบูรณ์

ข้อจำกัด

 • มีดีไซน์ที่ซับซ้อน ต้องมี Heat Sink ขนาดใหญ่ภายในตัวเครื่อง
 • มีการกระจายพลังงานที่สูงกว่า UPS รุ่นอื่นๆ
 • ตัวเครื่องกินไฟ และอาจจะเสื่อมสภาพเร็ว เพราะตัว Inverter ต้องทำงานตลอดเวลา
 • ตัว Rectifier กินค่าวัตต์มากขึ้น เพราะต้องสำรองไฟสำหรับทั้ง Inverter และเพื่อชาร์จ Battery ด้วย
 • ราคาแพงกว่า UPS รุ่นอื่นๆ อย่างเห็นได้ชัด

เลือกซื้อเครื่องสำรองไฟ APC

Standby

Standby UPS

 • UPS ชนิดพื้นฐานที่มีราคาถูก
 • ขนาดเล็ก น้ำหนักเบา
 • ติดตั้งและใช้งานไม่ซับซ้อน
 • สามารถป้องกันได้แค่ไฟดับ
เลือกซื้อสินค้า
Line Interactive

Line Interactive UPS

 • ราคาถูกถึงปานกลาง
 • มีระบบปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ
 • ป้องกันทั้งไฟดับ และไฟกระชาก
 • ไม่สามารถแก้ปัญหาด้านความถี่
เลือกซื้อสินค้า
True Online

True Online UPS

 • แก้ปัญหาทางไฟฟ้าได้ทุกกรณี
 • มีหลายขนาดให้เลือกใช้
 • ตรวจเช็คได้โดยไม่ต้องปิด Load
 • ราคาค่อนข้างสูง ขนาดใหญ่
เลือกซื้อสินค้า

การใช้งานจริง

หลังจากเราเรียนรู้ถึงข้อดี และข้อเสียของ UPS แต่ละประเภทกันมาแล้ว เรามาดูในส่วนของการใช้งานจริงๆ ของทั้ง 3 แบบ Topology กัน โดยทั้ง 3 รูปแบบนี้มีจุดประสงค์ในการเลือกใช้งานที่ค่อนข้างแตกต่างกัน มีกลุ่มเป้าหมายที่ไม่เหมือนกัน ตั้งแต่การใช้งานในบ้านขนาดเล็ก ไปจนถึงห้อง Data Center ในองค์กรขนาดใหญ่เลยทีเดียว

double conversion

จุดประสงค์การใช้งาน

ในส่วนของ Offline หรือ Standby UPS นั้น มีการกินพลังงานที่น้อย และราคาประหยัด จึงทำให้เป็นที่นิยมใช้งานกันตามบ้าน, ที่อยู่อาศัยทั่วไป, ออฟฟิศ สำนักงานขนาดเล็กที่มีงบประมาณจำกัด หรือการใช้งานชั่วคราวกับสถานที่บางแห่งที่ไม่ต้องการ Power Supply ที่มีคุณภาพสูงเกินไปมากนัก อุปกรณ์ที่นิยมต่อพ่วงกับเครื่องสำรองไฟประเภทนี้ ได้แก่ Computer, Printer, Scanner, Power Supply ฉุกเฉิน และโทรศัพท์บ้าน เป็นต้น

สำหรับ Line-interactive UPS ถือเป็นยูพีเอสที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในทุกรุ่น เพราะตอบโจทย์ความต้องการในการรักษาความเสถียรไฟฟ้า เหมาะสำหรับการใช้งานทั้งในบ้าน และบริษัททั้งขนาดเล็ก กลาง ไปถึงระดับ Enterprise สำหรับในบางสถานการณ์ที่แหล่งจ่ายฝ่ายธรรมชาติมีความดันไฟฟ้าที่ผันผวนสูงมากๆ การใช้ Line-interactive UPS อาจจะต้องทำการชาร์จแบตเตอรี่ 1-2 ครั้งต่อวัน หรือมากกว่านั้น

มาถึงตัวสุดท้ายคือ True Online หรือ Double Conversion UPS ที่ถือเป็นเครื่องสำรองไฟประเภทที่ชาญฉลาด และมีประสิทธิภาพสูงที่สุด ยูพีเอสรุ่นนี้นิยมใช้ในโซลูชั่นสำหรับการสำรองไฟในอุปกรณ์ที่มีความสำคัญมากๆ อย่าง Server ใน Datacenter เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการนำมาใช้กับลักษณะงานประเภทอื่นที่ต้องเน้นความสำคัญของอุปกรณ์ไฟฟ้า อาทิเช่น การขนส่ง, ธนาคาร, ระบบรักษาความปลอดภัย, ระบบการสื่อสาร และเครื่องมือทางการแพทย์ เป็นต้น โดยเฉพาะกลุ่มอุปกรณ์ที่มีความ Sensitive สูง ก็ควรเลือกใช้ UPS ประเภทนี้เพื่อความปลอดภัยสูงสุด

เลือกใช้ตัวไหนดี

ตารางด้านล่างนี้ จะสรุปค่าสเปคและ Key Point ที่สำคัญๆ ที่กล่าวมาของทั้ง 3 รุ่น

  Standby (Offline) Line-interactive True Online
ขนาด กะทัดรัด ใหญ่และหนัก เล็กและเบา
ค่า VA 0 – 0.5 kva 0.5 – 5 kva 5 – 5000 kva
การปรับความดัน คุณภาพต่ำ อยู่ที่รุ่น คุณภาพสูง
ความทนทาน สูง สูง ปานกลาง
ราคา ถูก ปานกลาง แพง
การใช้งาน บ้าน, ออฟฟิศเล็กๆ ออฟฟิศทุกระดับ องค์กรและเครือข่ายขนาดใหญ่

ในส่วนของการเลือกใช้งานนั้น ให้คำนึงไว้เสมอว่า UPS แต่ละประเภท มีระดับความสามารถในการปกป้องอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่เท่ากัน โดยทั้งรุ่น True Online vs Offline vs Line-interactive UPS นั้นต่างก็มีข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกันไปอย่างที่กล่าวไว้ข้างต้น จึงควรศึกษาอุปกรณ์ที่ต้องการสำรองไฟให้ดีก่อนเลือกซื้อยูพีเอสสักตัวมาใช้งาน

คลิปอธิบายการทำงาน UPS
นาทีที่ 3.00 – 5.15

Add In Business

จำหน่าย
อุปกรณ์ไอที
ราคาถูก

ภายใต้บริษัท แอด อิน บิซิเนส จำกัด ตัวแทนจำหน่าย
ได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากแบรนด์ชั้นนำ
ราคา พิเศษ ส่งฟรี

สนใจสั่งซื้อหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่หน้า Contact

หรือ

     ปลอดภัย  mail

สรุป

หวังว่าบทความนี้ จะทำให้ผู้อ่านได้เข้าใจและรู้จักกับ UPS ทั้งแบบ True Online, Line-interactive และ Office (Standby) มากขึ้น ทั้งนี้ ทาง Addin.co.th ภายใต้ บริษัท แอด อิน บิซิเนส จำกัด นอกจากจะมีบทความไอทีดีๆ ให้อ่านมากมายแล้ว เรายังมีจำหน่ายอุปกณณ์ไอทีครบทุกประเภท ซึ่งหากท่านผู้อ่านมีความสนใจเพิ่มเติมในการสั่งซื้อสินค้าอุปกรณ์ไอที สอบถามข้อมูล หรือขอใบเสนอราคา ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอุปกรณ์ใดๆก็ตาม สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่

Facebook Inbox : https://goo.gl/9wo8oL
Hotline : 063-819-7299
โทร : 02-713-2261
[email protected] : @addinonline
Email : [email protected]

ผู้เขียน