สินค้าไอที ราคาเคลียร์

พบกับ สินค้าไอที ในราคา Clearance Sale มั่นใจได้ว่าถูกที่สุด มีของพร้อมส่งฟรี
รับประกันโดยแบรนด์ ขายโดยตัวแทนจำหน่ายโดยตรง

สินค้าไอที Clearance Sale

เลือกประเภทสินค้า

Sale!
Original price was: 25,500 ฿.Current price is: 18,700 ฿.
Sale!
Original price was: 15,410 ฿.Current price is: 14,500 ฿.
Sale!
Original price was: 12,840 ฿.Current price is: 12,400 ฿.
Sale!
Original price was: 16,270 ฿.Current price is: 15,700 ฿.
Sale!
Original price was: 20,200 ฿.Current price is: 15,400 ฿.
Sale!
Original price was: 28,100 ฿.Current price is: 22,500 ฿.
Sale!
Original price was: 26,600 ฿.Current price is: 21,000 ฿.
Sale!
Original price was: 24,100 ฿.Current price is: 19,500 ฿.
Sale!
Original price was: 28,200 ฿.Current price is: 20,500 ฿.
Sale!
Original price was: 26,900 ฿.Current price is: 19,500 ฿.
Sale!
Original price was: 28,000 ฿.Current price is: 24,500 ฿.
Sale!
Original price was: 25,800 ฿.Current price is: 21,500 ฿.
Sale!
Original price was: 25,900 ฿.Current price is: 21,500 ฿.
Sale!
Original price was: 19,800 ฿.Current price is: 15,400 ฿.
Sale!
Original price was: 23,700 ฿.Current price is: 19,500 ฿.
Sale!
Original price was: 37,500 ฿.Current price is: 29,900 ฿.
Sale!
Original price was: 25,500 ฿.Current price is: 20,700 ฿.
Sale!
Original price was: 22,300 ฿.Current price is: 19,900 ฿.
Sale!
Original price was: 17,000 ฿.Current price is: 11,400 ฿.
Sale!
Original price was: 37,900 ฿.Current price is: 31,200 ฿.
Sale!
Original price was: 26,500 ฿.Current price is: 18,700 ฿.
Sale!
Original price was: 24,900 ฿.Current price is: 20,500 ฿.
Sale!
Original price was: 22,700 ฿.Current price is: 17,900 ฿.
Sale!
Original price was: 26,000 ฿.Current price is: 20,500 ฿.
Sale!
Original price was: 19,000 ฿.Current price is: 15,500 ฿.
Sale!
Original price was: 16,800 ฿.Current price is: 13,900 ฿.
Sale!
Original price was: 25,150 ฿.Current price is: 23,500 ฿.
Sale!
Original price was: 21,900 ฿.Current price is: 17,900 ฿.
Sale!
Original price was: 20,900 ฿.Current price is: 16,900 ฿.
Sale!
Original price was: 15,990 ฿.Current price is: 12,400 ฿.
Sale!
Original price was: 16,000 ฿.Current price is: 14,000 ฿.
Sale!
Original price was: 4,710 ฿.Current price is: 2,350 ฿.
Sale!
Original price was: 7,690 ฿.Current price is: 4,900 ฿.
Sale!
Original price was: 4,000 ฿.Current price is: 3,200 ฿.
Sale!
Original price was: 5,500 ฿.Current price is: 3,200 ฿.
Sale!
Original price was: 5,790 ฿.Current price is: 2,500 ฿.
Sale!
Original price was: 3,700 ฿.Current price is: 2,500 ฿.
Sale!
Original price was: 5,890 ฿.Current price is: 3,490 ฿.
Sale!
Original price was: 6,090 ฿.Current price is: 4,900 ฿.
Sale!
Original price was: 5,450 ฿.Current price is: 4,000 ฿.
Sale!
Original price was: 4,800 ฿.Current price is: 3,990 ฿.
Sale!
Original price was: 3,000 ฿.Current price is: 2,700 ฿.
Sale!
Original price was: 3,800 ฿.Current price is: 3,450 ฿.
Sale!
Original price was: 19,900 ฿.Current price is: 16,900 ฿.
Sale!
Original price was: 38,900 ฿.Current price is: 28,200 ฿.
Sale!
Original price was: 35,420 ฿.Current price is: 33,500 ฿.
Sale!
Original price was: 30,710 ฿.Current price is: 29,500 ฿.
Sale!
Original price was: 47,600 ฿.Current price is: 43,200 ฿.
Sale!
Original price was: 33,500 ฿.Current price is: 27,900 ฿.
Sale!
Original price was: 36,200 ฿.Current price is: 32,500 ฿.
Sale!
Original price was: 25,900 ฿.Current price is: 22,700 ฿.
Sale!
Original price was: 15,840 ฿.Current price is: 15,700 ฿.
Sale!
Original price was: 39,700 ฿.Current price is: 33,900 ฿.
Sale!
Original price was: 36,900 ฿.Current price is: 30,900 ฿.
Sale!
Original price was: 25,000 ฿.Current price is: 22,700 ฿.
Sale!
Original price was: 24,500 ฿.Current price is: 20,500 ฿.
Sale!
Original price was: 21,900 ฿.Current price is: 20,500 ฿.
Sale!
Original price was: 57,500 ฿.Current price is: 44,900 ฿.
Sale!
Original price was: 25,500 ฿.Current price is: 24,900 ฿.
Sale!
Original price was: 34,900 ฿.Current price is: 26,500 ฿.
Sale!
Original price was: 21,400 ฿.Current price is: 18,500 ฿.
Sale!
Original price was: 45,900 ฿.Current price is: 33,900 ฿.
Sale!
Original price was: 43,900 ฿.Current price is: 32,400 ฿.
Sale!
Original price was: 61,000 ฿.Current price is: 39,500 ฿.
Sale!
Original price was: 54,900 ฿.Current price is: 25,900 ฿.
Sale!
Original price was: 50,500 ฿.Current price is: 42,900 ฿.
Sale!
Original price was: 44,900 ฿.Current price is: 36,900 ฿.
Sale!
Original price was: 16,900 ฿.Current price is: 10,900 ฿.
Sale!
Original price was: 57,500 ฿.Current price is: 44,900 ฿.
Sale!
Original price was: 57,000 ฿.Current price is: 38,900 ฿.
Sale!
Original price was: 52,000 ฿.Current price is: 33,900 ฿.
Sale!
Original price was: 42,500 ฿.Current price is: 38,900 ฿.
Sale!
Original price was: 53,000 ฿.Current price is: 36,500 ฿.
Sale!
Original price was: 65,600 ฿.Current price is: 45,000 ฿.
Sale!
Original price was: 133,150 ฿.Current price is: 127,000 ฿.
Sale!
Original price was: 37,000 ฿.Current price is: 23,900 ฿.
Sale!
Original price was: 11,758 ฿.Current price is: 8,500 ฿.
Sale!
Original price was: 5,965 ฿.Current price is: 4,700 ฿.
Sale!
Original price was: 6,867 ฿.Current price is: 5,800 ฿.
Sale!
Original price was: 7,520 ฿.Current price is: 7,200 ฿.
Sale!
Original price was: 2,268 ฿.Current price is: 1,950 ฿.
Sale!
Original price was: 3,371 ฿.Current price is: 2,550 ฿.
Sale!
Original price was: 5,104 ฿.Current price is: 4,200 ฿.
Sale!
Original price was: 33,271 ฿.Current price is: 26,000 ฿.
Sale!
Original price was: 47,487 ฿.Current price is: 33,500 ฿.
Sale!
Original price was: 27,500 ฿.Current price is: 18,900 ฿.
Sale!
Original price was: 5,125 ฿.Current price is: 3,700 ฿.
Sale!
Original price was: 13,178 ฿.Current price is: 10,500 ฿.
Sale!
Original price was: 24,579 ฿.Current price is: 21,500 ฿.
Sale!
Original price was: 24,198 ฿.Current price is: 10,500 ฿.
Sale!
Original price was: 3,290 ฿.Current price is: 2,750 ฿.
Sale!
Original price was: 15,510 ฿.Current price is: 13,900 ฿.
Sale!
Original price was: 27,500 ฿.Current price is: 26,900 ฿.
Sale!
Original price was: 34,900 ฿.Current price is: 30,900 ฿.
Sale!
Original price was: 7,900 ฿.Current price is: 5,490 ฿.
Sale!
Original price was: 1,850 ฿.Current price is: 990 ฿.
Sale!
Original price was: 82,925 ฿.Current price is: 52,900 ฿.
Sale!
Original price was: 4,548 ฿.Current price is: 3,350 ฿.
Sale!
Original price was: 3,447 ฿.Current price is: 2,490 ฿.
Sale!
Original price was: 3,072 ฿.Current price is: 2,450 ฿.
Sale!
Original price was: 18,217 ฿.Current price is: 11,500 ฿.
Sale!
Original price was: 24,149 ฿.Current price is: 18,200 ฿.
Sale!
Original price was: 34,133 ฿.Current price is: 22,500 ฿.
Sale!
Original price was: 29,590 ฿.Current price is: 27,500 ฿.
Sale!
Original price was: 51,131 ฿.Current price is: 37,000 ฿.
Sale!
Original price was: 58,851 ฿.Current price is: 39,900 ฿.
Sale!
Original price was: 2,590 ฿.Current price is: 2,200 ฿.
Sale!
Original price was: 22,149 ฿.Current price is: 14,900 ฿.
Sale!
Original price was: 43,709 ฿.Current price is: 36,900 ฿.
Sale!
Original price was: 22,888 ฿.Current price is: 16,000 ฿.
Sale!
Original price was: 58,393 ฿.Current price is: 41,000 ฿.
Sale!
Original price was: 40,103 ฿.Current price is: 28,500 ฿.
Sale!
Original price was: 2,497 ฿.Current price is: 2,090 ฿.
Sale!
Original price was: 3,155 ฿.Current price is: 2,500 ฿.
Sale!
Original price was: 1,787 ฿.Current price is: 1,490 ฿.
Sale!
Original price was: 2,056 ฿.Current price is: 1,590 ฿.
Sale!
Original price was: 4,590 ฿.Current price is: 3,500 ฿.
Sale!
Original price was: 8,200 ฿.Current price is: 5,300 ฿.
Sale!
Original price was: 10,600 ฿.Current price is: 8,500 ฿.
Sale!
Original price was: 12,500 ฿.Current price is: 8,900 ฿.
Sale!
Original price was: 24,400 ฿.Current price is: 17,500 ฿.
Sale!
Original price was: 92,450 ฿.Current price is: 51,500 ฿.
Sale!
Original price was: 9,600 ฿.Current price is: 5,900 ฿.
Sale!
Original price was: 16,500 ฿.Current price is: 16,000 ฿.
Sale!
Original price was: 21,000 ฿.Current price is: 16,500 ฿.
Sale!
Original price was: 9,900 ฿.Current price is: 8,200 ฿.
Sale!
Original price was: 26,500 ฿.Current price is: 20,700 ฿.
Sale!
Original price was: 29,250 ฿.Current price is: 26,900 ฿.
Sale!
Original price was: 36,500 ฿.Current price is: 35,900 ฿.
Sale!
Original price was: 32,900 ฿.Current price is: 31,000 ฿.
Sale!
Original price was: 4,690 ฿.Current price is: 3,690 ฿.
Sale!
Original price was: 32,200 ฿.Current price is: 28,500 ฿.
Sale!
Original price was: 6,900 ฿.Current price is: 5,900 ฿.
Sale!
Original price was: 4,990 ฿.Current price is: 4,600 ฿.
Sale!
Original price was: 8,590 ฿.Current price is: 7,250 ฿.

สินค้า Clearance Sale คืออะไร

กลุ่มสินค้าไอทีที่ทางเรามีการเหมาเข้ามา Stock เป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นโมเดลรุ่นเก่า หรือโมเดลรุ่นใหม่ก็ตาม และเนื่องจากจำนวนที่เยอะ ทำให้ราคาทุนที่รับเข้ามามีราคาถูก ส่งผลให้เราสามารถตั้งราคาขายได้ในราคาที่ต่ำกว่าผู้ขายรายอื่นๆ เรียกได้ว่ามั่นใจว่าถูกที่สุดแน่นอน ทั้งนี้

ถึงแม้ Product ในกลุ่มนี้จะมีราคาถูกอย่างน่าตกใจเมื่อเทียบกับ Spec แต่มั่นใจได้เลยว่าสินค้าไอทีของเราเป็น ของใหม่ ของแท้ 100% ซึ่งมีการรับประกันเต็มจำนวน (นับตั้งแต่วันที่ได้รับสินค้าจากเรา) โดยแบรนด์สินค้าโดยตรง เพราะฉะนั้น หมดห่วงเมื่อตัวอุปกรณ์มีปัญหา ซึ่งทางเรามีบริการให้คำปรึกษาหรือประสานงานเคลมสินค้ากับ Brand ให้ฟรี

ทำไมราคาถึงถูกขนาดนี้

  • เพราะ Addin.co.th ภายใต้ บริษัท แอด อิน บิซิเนส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่จำหน่าย สินค้าไอที มานานกว่า 25 ปี นโยบายหนึ่งของเราคือ การสั่งซื้อสินค้า เป็น Volume (จำนวนใหญ่) มา Stock ทำให้ได้ราคาทุนที่ถูกที่สุด ไม่ว่าจะเป็นสินค้ารุ่นใหม่ หรือสินค้าที่เพิ่งตกรุ่นแต่ราคาดีมาก เหตุผลคือเพื่อบริการและตอบสนองลูกค้าทุกท่านให้ได้ สินค้าที่ดี ที่ถูก และ ได้ของที่เร็ว พิสูจน์ได้จากยอดขายที่เติบโตของเรา และรางวัลยอดขายที่เราได้รับมามากมายจาก หลาย brand

รับประกันเต็มตามที่ระบุ และบริการที่ยอดเยี่ยม

  • เพราะสินค้าที่เราซื้อ เราสั่งจากตัวแทนจำหน่ายโดยตรง ประกันสินค้าจะนับจากวันที่เราส่งของถึงมือลูกค้า หรือตามวันที่ระบุใน Invoice ทุกท่านจึงมั่นใจได้ว่า สินค้าไอทีที่ซื้อจากเราไป เป็นของแท้ ใหม่และมีการรับประกันเต็มจำนวนโดยแบรนด์ อีกทั้งเรามี ทีมช่างมากประสบการณ์ คอย support กรณี ต้องการเพิ่มหรือ Upgrade spec เช่น RAM SSD ในคอมพิวเตอร์ เป็นต้น และเมื่อซื้อลิขสิทธิ์ Software เพิ่มจากเรา เรามีบริการติดตั้งซอฟต์แวร์ ให้ฟรี เพื่อลดภาระของลูกค้า

แล้ว Product กลุ่มนี้เหมาะกับใคร?

  • หน่วยงานที่นำเสนอสินค้า IT แบบเฉพาะเจาะจงสเปค แต่มีการอนุมัติหลายขั้นตอนและต้องใช้เวลาในการอนุมัติจนส่งผลให้สินค้าตกรุ่นหรือหมดสต๊อก โดยเรามีสินค้าในสต๊อกหลากหลายรุ่นและแบรนด์เพื่อรองรับความต้องการขององค์กรต่างๆ ที่มีการ Fix spec ไว้ ในราคาที่ถูกที่สุด
  • ลูกค้าทั่วไปที่มองหาสินค้าไอทีจากความคุ้มค่า คุ้มราคา เมื่อเทียบกับสเปคการใช้งาน โดยเป็นสินค้าใหม่ที่มีคุณภาพจากแบรนด์สินค้าไอทีชั้นนำ เพื่อให้คุณมั่นใจว่าจะได้รับสินค้าคุณภาพดีในราคาที่ถูกกว่า
  • ผู้ประกอบการที่ต้องการซื้อสินค้าไปจำหน่ายต่อ สินค้าไอทีกลุ่มนี้ก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจเช่นกัน ในกรณีที่ต้องการซื้อหลายจำนวน เรายังสามารถทำราคาถูกลงไปได้อีกด้วย
  • เรียกได้ว่าเหมาะกับผู้ใช้งานทุกรูปแบบเลยทีเดียว
ราคาเคลียร์

หมายเหตุ